ABA-kuntoutus

ABA-kuntoutus

ABA-kuntoutus (Applied Behavior Analysis) on käytännönläheistä ja kokonaisvaltaista kuntoutusta, joka tapahtuu siellä, missä asiakas elää arkeaan. ABA pohjautuu sovellettuun käyttäytymisanalyysiin, joka on ihmisen käyttäytymistä eri ympäristöissä ja tilanteissa tutkiva tieteenala.

ABA-kuntoutus on maailmalla tunnettu hoitomuoto. Suomessa se on otettu käyttöön vuonna 2014. Hoito perustuu systemaattiseen hoitoon ja hoidon kohdentamiseen haluttuihin aiheisiin. ABA-kuntoutuksessa olennaista on hoidon tuomien hyötyjen tarkka seuranta.

 

Kenelle ABA-kuntoutus sopii ja kenelle ABA-kuntoutuksesta on hyötyä?

ABA-kuntoutus on suunnattu autismin kirjon lapsille ja aikuisille.

Hoito perustuu tarkkaan kuntoutujalle tehtävään analyysiin, jossa määritellään sekä vahvuudet että arjessa ilmenevät vaikeudet, joihin halutaan muutosta. Kun käyttäytymisen taustalla olevat syyt on kartoitettu, voidaan kuntoutus kohdistaa oikeisiin asioihin. Kuntoutus toteutetaan yhdessä perheen tai muiden lähihenkilöiden kanssa. Näin kuntoutujan lisäksi myös he saavat apua arjen haasteisiin.

 

Mitä hyötyjä ABA-kuntoutuksen avulla voidaan saavuttaa?

ABA-kuntoutuksen avulla kuntoutujat voivat oppia uusia taitoja, ylläpitää jo opittuja taitoja ja vähentää ei-toivottua käyttäytymistä. Mm. kommunikoinnin oppimisessa ABA-kuntoutusta pidetään tehokkaana ja nopeana tapana oppia. Uusien taitojen oppimisessa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, missä järjestyksessä tai miten nopealla tahdilla oppiminen etenee.

 

ABA-kuntoutus käytännössä

Kuntoutus kohdistuu moniin taitoalueisiin samanaikaisesti ja käytettävät menetelmät valitaan aina yksilöllisesti. 

ABA-ohjelma voi olla intensiivinen tai yhteen taitoalueeseen kerrallaan fokusoitu ja se toteutetaan moniammatillisena tiiminä.

ABA-kuntoutukseen osallistuu yleensä kuntoutujan lisäksi myös perheenjäseniä ja /tai muita lähihenkilöitä. Lähihenkilöitä voivat olla esim. isovanhemmat, kouluhenkilöstö tai asumisyksikön henkilöstö.

Kuntoutusjaksot vaihtelevat puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Käyntitiheys on noin 2-3 krt/vko. Koska autismin kirjo on laaja, hoitojaksot suunnitellaan kuntoutujan tarpeen mukaan.