Musiikkiterapia

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kuntoutusta, jossa musiikin eri elementtejä, kuten rytmiä, harmoniaa, melodiaa, äänensävyä ja dynamiikkaa käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. Jokaiselle asiakkaalle asetetaan yksilölliset tavoitteet. 

 

Kenelle musiikkiterapia sopii  ja kenelle musiikkiterapiasta on hyötyä?

Musiikkiterapiasta voi olla apua eri ikäisille ja eri elämäntilanteessa oleville henkilöille. Musiikkiterapiaan osallistuminen ei edellytä asiakkaalta musiikillisia taitoja.  Tällä hetkellä sitä käytetään mm. erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, kehitysvammalaitoksissa, kouluissa, vanhustenhoidossa ja vankiloissa. Ei-kielellisenä hoidon välineenä musiikki toimii tunteiden sanoittajana erityisen hyvin mm. lasten ja nuorten parissa. Kun tunteita on vaikea ilmaista sanallisesti, musiikki ja kuvat toimivat siinä tulkkeina.

 

Mitä hyötyjä musiikkiterapian avulla voidaan saavuttaa?

Musiikkiterapiasta voi olla apua mm. vaikeita hoitoja vaativien sairauksien sietämisessä. Keskittymisvaikeuksista kärsivät voidaan saada osallistumaan ja hakemaan vuorovaikutusta aiempaa enemmän ryhmätilanteissa. Sillä voi olla positiivista vaikutusta myös vuorovaikutukseen koulutilanteissa. Musiikkiterapia saattaa joissain tilanteissa edistää myös puheen kehittymistä ja koordinaatiokykyä.

 

Musiikkiterapia käytännössä

Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. improvisaatio eli vapaa soitto, bändisoitto, laulaminen, musiikin kuuntelu, musiikki ja liikkuminen, musiikkimaalaus, keskustelu sekä fysioakustinen menetelmä.

Kuntoutustyöryhmän tekemän suosituksen perusteella maksusitoumusta terapiaan voi hakea mm. terveyskeskuksista, vakuutusyhtiöiltä ja KELA:lta.

KELA korvaa musiikkiterapiaa vaikeavammaisista lapsista ja nuorista niille, joilla esiintyy autismia, mutismia, kontakti- ja kommunikaatiohäiriöitä, vaikeita psykiatrisia toimintahäiriöitä, tarkkaavaisuushäiriöitä tai liikuntavammoja.