Tanssi-liiketerapia

Tanssi-liiketerapia (TLT)

Niin paljon pystyy sanomaan sanomatta yhtään mitään

Tanssi-liiketerapia on yksi psykoterapian erityissovellus, joka kuuluu luoviin taideterapioihin. Sen avulla pyritään löytämään keino ilmaista tunteita muullakin tavoin kuin sanoilla. Tanssi-liiketerapia voi olla muutakin kuin tanssia tai liikkumista. Muita työskentelytapoja voivat olla mm. kuvallinen ilmaisu, kirjoittaminen tai symbolinen työskentely, jossa asioita lähestytään erilaisten materiaalien tai esineiden kautta.

Ihmisellä voi olla niin traumaattisia kokemuksia, jolloin hän ei kykene muistamaan tapahtuneita, tai niistä puhuminen on liian vaikeaa. Keho muistaa kuitenkin kaiken. Kehotraumat voivat tuntua joko erilaisina jatkuvina kiputiloina tai niin kutsuttuina ‘lukkoina’. TLT-menetelmien avulla pystytään lähestymään vaikeimpiakin asioita joihin tietoinen muisti ei ylety. Kun kehon jännitys poistuu, olo muuttuu vapaammaksi ja rauhallisemmaksi.

Tanssi-liiketerapiassa etsitään työkaluja arjen haasteiden käsittelyyn ja sen päätavoitteena on hyvinvoinnin tukeminen. Tanssi-liiketerapian avulla pyritään saavuttamaan yhteys asioihin, joihin ei ylletä syystä tai toisesta sanojen kautta. Tanssi-liiketerapia voi auttaa ihmistä kokemaan omassa olossaan positiivista muutosta, jolla on olennainen merkitys hänen hyvinvointiinsa.

 

Kenelle tanssi-liiketerapia sopii?

Tanssi-liiketerapian pariin hakeutuu kaikenlaisia ihmisiä, sekä aikuisia että lapsia. Jotkut käyttävät tanssiliiketerapiaa psykoterapian rinnalla. Hyviä tuloksia on saavutettu myös psykiatrisella puolella, esim. traumapotilaiden, masennuspotilaiden tai lastensuojelun piirissä olevien henkilöiden parissa.

Koska sanallinen viestintä ei ole pääosassa, TLT sopii myös eri kielellä kommunikoiville henkilöille, kuten esim. maahanmuuttajille. Sitä hyödynnetään terapiamuotona myös kehitysvammaisten tai vuodeosastolla olevien vanhusten kanssa. Nimestään huolimatta tanssi-liiketerapiaan osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssimisesta.

 

Mitä hyötyjä tanssi-liiketerapialla voidaan saavuttaa?

Ihmisen keho muistaa ja taltioi koko eletyn elämän. Esimerkiksi traumat voivat jäädä kehoon erilaisina lukkoina, jotka näkyvät usein vahvasti ihmisen kehollisessa olemuksessa. Kehotietoisuuden kasvaessa näiden käsittely helpottuu ja lyhyelläkin jaksolla voidaan saavuttaa merkittäviä muutoksia. Myös ne, jotka ovat arkoja ja pelkäävät kehon kautta ilmaisua, ovat saaneet helpotusta arkeensa tanssi-liiketerapiasta. TLT:ssa etsitään omia voimavaroja, opitaan tunnesäätelytaitoja, vahvistetaan kehollisuutta, itseilmaisua sekä vuorovaikutustaitoja.

 

Tanssi-liiketerapia käytännössä

Tanssi-liiketerapiaa järjestetään sekä yksilö- että ryhmäterapiana. TLT:aa voidaan pitää myös siellä missä asiakas on, esimerkiksi hoitolaitoksessa. Terapiajaksot suunnitellaan alkuhaastattelun perusteella, jossa kartoitetaan asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. Lyhyt hoitojakso sisältää noin 10-15 terapiatapaamista. Asiakas voi halutessaan ottaa myös 2—5 kerran tutustumisjakson, jolloin työskentelytapaa voi tunnustella ilman pidempää sitoutumista. Terapiakäyntien pituus vaihtelee 30min - 90min:n riippuen siitä, onko kyseessä lapsi, aikuinen vai ryhmä.

 

Koulutukset ja luennot

Järjestämme koulutuksia ja luentoja kehoterapeuttisten menetelmien käytöstä asiakas- ja potilastyössä niin kasvatus-, sosiaali- ja hoitotyön ammattilaisille kuin myös ammatillisessa koulutuksessa oleville. Koulutuksessa annetaan vinkkejä, miten kehoterapeuttisia TLT-menetelmiä voi hyödyntää asiakas- ja potilastyössä. TLT:aa toteutetaan myös työpajoissa yritysten työhyvinvointitoiminnan parissa.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!