04.02.2019

Ombrelossa voin keskittyä olennaiseen

Ombrelossa voin keskittyä olennaiseen

Anne Mansikkamäki on Ombrelon pitkäaikaisimpia työntekijöitä. Hän aloitti työt vastavalmistuneena puheterapeuttina Ombrelon Seinäjoen toimipisteessä vuonna 2010. Vuonna 2019 hän toimii edelleen puheterapeuttina Ombrelon varjon alla, nyt kuitenkin yksityisyrittäjänä.

Työntekijöillä on aikaa asiakaskohtaamisiin

Anne arvostaa Ombrelon toimintatavoissa sitä, että asiakastöiden tekemiseen varataan tarpeeksi aikaa. Työntekijöitä varten on määritelty maksimi, jota ei saa ylittää. Tällä menettelyllä halutaan turvata sekä työntekijöiden jaksaminen että asiakkaiden hyvä palvelu.

— Asiakkaan kohtaaminen on keskiössä, eikä siitä ajasta voi tinkiä. Kuitenkin terapeutin työhön kuuluu asiakaskohtaamisten lisäksi mm. suunnittelua ja raporttien tekemistä, johon pitää myös varata aikaa. Asiakas hyötyy siitä, että hänen asioihinsa perehdytään kokonaisvaltaisesti ja huolella.

Anne suositteleekin alalle töihin tulevia punnitsemaan tarkasti omat arvonsa ja ammatilliset mielenkiinnon kohteet.

—Alalla on paljon töitä tarjolla. Jotta oma into tekemiseen säilyy, kannattaa tutkia eri vaihtoehdot ja miettiä, mihin suuntaan haluaa lähteä. Kun työ on mielekästä ja työn määrän voi sovittaa omaan elämäänsä, sillä on suuri merkitys oman hyvinvoinnin ja oman osaamisen kehittymisen kannalta, Anne vinkkaa.

 

Ombrelon yrityshautomo kannusti yksityisyrittäjäksi

Ombrelossa puheterapeutit voivat työskennellä kahdella eri tavalla, joko työntekijänä Ombrelon yrityksissä tai yksityisinä yrittäjinä. Uudet Ombrelon työntekijät pääsevät työnsä ohessa mukaan yrityshautomoon, jossa heillä on mahdollisuus oppia yrittäjyyteen liittyviä asioita oman työnsä ohella. Mikäli puheterapeutti haluaa jossain vaiheessa ryhtyä yksityisyrittäjäksi Ombrelon varjon alle, hänellä on siihen hyvät valmiudet.

Ombrelon yrityshautomo herätti myös Annelle ajatuksen oman yrityksen perustamisesta. Kaikua Oy syntyi vuonna 2018 ja toimii nyt Ombrelon varjon alla yhtenä puheterapiapalveluita tarjoavana yrityksenä.

— Punnitsin oman yrityksen perustamista oman työnantajani, Ombrelon Nina von Schantzin kanssa. Minulla ei ole aiemmin ollut mitään hinkua ryhtyä yrittäjäksi, eikä perhetaustassanikaan ole yrittäjiä. Minulle tuli tunne siitä, että nyt on oikea aika tehdä tämä siirto. En kuitenkaan tiedä, olisinko lähtenyt tähän ilman Ombrelon tarjoamia palveluita. Ombrelosta saan hyvät puitteet työn tekemiseen ja voin keskittyä olennaiseen, eli asiakkaisiin, Anne kertoo.

Ombrelon varjon alla töitä tekevä yrittäjä saa työyhteisön tuen ja voi olla itsekin avuksi. Anne kokee työyhteisön erittäin tärkeäksi.

—Saan tukea muilta, mutta neuvon ja opastan mielelläni myös kollegoitani. Yhdessä pohtiminen ja oivaltaminen on molemminpuolinen etu.

 

Kaikua kuulee ja kuuntelee

Anne kertoo omasta kokemuksestaan, että opiskelusta käytäntöön siirtyminen oli iso harppaus. Teoria voi näyttäytyä todellisuudessa monessa eri muodossa. Terapeutin tulee nähdä oireen ja diagnoosin takaa kokonaisuus, jossa asiakas, perhe, arki ja koko elämä tulevat kaikki samassa paketissa. Muutos syntyy siitä, kun ihminen kokee tulevansa kuulluksi.

Oikeastaan oivallus tästä synnytti Kaikuan ja nykyään Anne hyödyntää omassa työssään yhä enemmän verkostoja ja voimavarakeskeistä lähestymistapaa. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaan ja hänen ympäristönsä aktiivista osallistumista terapiatyöhön. Ratkaisuja ei voi tuoda asiakkaalle tarjottimella.

—Haluan, että asiakkaani ymmärtävät, mitä diagnoosit tarkoittavat heille. Voimme miettiä asiakkaan kanssa yhdessä ratkaisuja ja tapoja, millä heidän arkensa helpottuu. Tavoitteenani on tehdä asiakkaistani omien asioidensa asiantuntijoita ja voimaannuttaa tätä kautta koko perhettä. On ihana huomata, että asiakkaat arvostavat sitä, että he tulevat ymmärretyksi.

Vaikka työntekijänäkin pystyin vaikuttamaan paljon omaan tekemiseeni, nyt voin kehittää itseäni juuri siihen suuntaan, mihin minulla on vahva tunne ja halu mennä. Tässä vaiheessa en edes tiedä, mitä kaikkea se voi olla. Teen sen, mikä tuntuu oikealta, Anne sanoo.

 

 Faktaa:

✓     Anne Mansikkamäki (36v)

✓     Kotoisin Kauhajoelta

✓     Opiskeli logopediaa Oulun yliopistossa, valmistui puheterapeutiksi vuonna 2010

✓     Aloitti puheterapeutin työt Seinäjoen Ombrelossa vuonna 2010

✓     Perusti Ombrelon yrityshautomon avulla oman yrityksen Kaikua Oy:n vuonna 2018, joka tarjoaa puheterapiapalveluita Ombrelon varjon alla

✓     Tekee kuntoutustyötä erityislasten ja aikuisten parissa. Kokemusta alle kouluikäisten lasten puhemotorisesta kuntoutuksesta, aikuisten aivoverenkiertohäiriöiden       jälkeisestä kuntoutuksesta

✓     Tekee työtä pienten lasten syömisvaikeuksien helpottamiseksi yhdessä ravitsemusterapeutin kanssa

✓     Käyttää työssään kommunikoinnin apuvälineitä, voimavarakeskeistä lähestymistapaa ja verkostotyötä

 

Ota yhteyttä Anneen ja kysy lisää!

Anne Mansikkamäki
Kaikua Oy
puh. 044 9756691
anne.mansikkamaki@ombrelo.fi

 

Lue lisää yrityshautomosta täältä