Meillä on halu auttaa asiakasta löytämään ratkaisuja arkea haittaaviin pulmiin. Nämä pulmat voivat vaikeuttaa esimerkiksi osallistumista perheen, päiväkodin tai työpaikan toimintaan tai jopa vaarantaa oman tai läheisten jaksamisen.

Kuntoutus aloitetaan siksi, että jokin muuttuisi. Niinpä kuntoutus alkaa siitä, että kuntouttaja ja asiakas asettavat yhdessä konkreettisen tavoitteen. Näin kaikki tietävät, mikä on määränpää ja minkä eteen yhdessä työskennellään.

Ombrelossa sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat ammattilaiset, joille työn keskiössä on asiakkaan ongelmaan ja sen logiikkaan pureutuminen. Kuntoutumiseen ei ole patenttiratkaisuja, vaan jokaisen asiakkaan kohdalla lähdetään yhdessä etsimään langan päätä, josta vyyhtiä päästään purkamaan.

Elämän ilo on arjessa - Ombrelo

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Draken som ville hitta hem
28.10.2022

Linn Sjöholm, Anne-Marie Burman ja Sofia Lyttbacka ovat julkaisseet kirjan nimeltä Draken som ville hitta hem.

Lue lisää