23.05.2022

Ombrelossa voi päätyä tradenomista toimintaterapeutiksi – työnantajan tuella

Ombrelossa voi päätyä tradenomista toimintaterapeutiksi – työnantajan tuella

Sanna Kuusisaari on työskennellyt Ombrelossa vuodesta 2015. Ikuiseksi opiskelijaksi itseään tituleeraava Sanna on ehtinyt tehdä jo monta uraa. Hän työskenteli pitkään Seinäjoen keskussairaalassa laboratoriohoitajana, kunnes opiskeli tradenomiksi. Vuonna 2015 Sanna aloitti Ombrelossa hallinnossa, missä hänen työtehtäviinsä kuuluivat mm. laskutus, palkkojen laskenta ja muut hallinnolliset työt.

– Tässä tehtävässä osallistuin Ombrelon viikkopalavereihin, joissa kuulin kiinnostavista asiakastapauksista. Välillä jäin miettimään, että miten asiakkaita voisi auttaa. Lopulta kypsyi ajatus opiskeluiden pariin palaamisesta, Sanna kertoo.

Sanna suuntasi opiskelemaan toimintaterapeutiksi. Aiempien opiskelujen ja työkokemuksen vuoksi hän sai hyväksiluettua joitakin kursseja. Näin hänen opiskelunsa kestivät 3,5 vuoden sijaan 2,5 vuotta.

– Opiskelin päivätyöni ohella ja Ombrelossa joustettiin todella hyvin. Pystyin esimerkiksi osallistumaan päivällä järjestettäviin luentoihin, kunhan varsinaiset työni tulivat tehdyksi. Myös työporukkamme oli kannustava. Olen toiminut Ombrelossa toimintaterapeuttina nyt noin vuoden ajan.

Kuunteleminen on toimintaterapeutin supervoima

Sanna työskentelee pääosin lapsiasiakkaiden kanssa. Hän auttaa työssään asiakkaita erilaisissa haasteissa, jotka voivat tehdä päivittäisistä toimista vaikeita. Tällaisia asioita ovat mm. ruokailu, peseytyminen tai pukeutuminen. Toimintaterapiasta hyötyvät myös henkilöt, joilla on pulmia tunne- ja vuorovaikutustaidoissa tai haasteita keskittymisessä.

– Asiakkaiden pulmat ovat hyvin moninaisia. Tärkein taito asiakastyössä onkin kuuntelu. Tapaamiset suunnitellaan aina etukäteen, mutta suunnitelmat voivat mennä uusiksi varsinkin lapsiasiakkaiden kanssa. Joustavuudesta on siis hyötyä ja on tärkeää mennä tapaamisiin avoimin mielin, valmiina kuulostelemaan päivän tunnetilaa.

Jos kyseessä on lapsiasiakas, yhteistyötä tehdään myös perheen ja päiväkodin tai koulun kanssa. Hyvät yhteistyötaidot ovat siis tarpeen toimintaterapeutin työssä.

Ombrelo antaa työntekijöille vastuuta ja vapautta

Sanna on uransa aika työskennellyt niin julkisilla kuin yksityisilläkin työnantajilla. Merkittävin ero edellisten ja nykyisen työnantajan välillä on vapaudessa.

– Ombrelossa saa hyvin joustavasti suunnitella oman kalenterinsa ja tehdä etätöitä, jos työnkuva sen sallii. Lisäksi pidän matalasta hierarkiastamme. On mukavaa, kun ideoista voi keskustella Ninan (Ombrelon perustaja) kanssa nopeasti, kun sellaisen saa. Tiedonkulku on myös nopeaa pienemmässä organisaatiossa. Teen mielelläni parhaani, kun tiedän, että minuun luotetaan, Sanna päättää.