Ombrelo

Parempi tavallinen päivä

Meillä on halu auttaa asiakasta löytämään ratkaisuja arkea haittaaviin pulmiin. Nämä pulmat voivat vaikeuttaa esimerkiksi osallistumista perheen, päiväkodin tai työpaikan toimintaan tai jopa vaarantaa oman tai läheisten jaksamisen.

Kuntoutus aloitetaan siksi, että jokin muuttuisi. Niinpä kuntoutus alkaa siitä, että kuntouttaja ja asiakas asettavat yhdessä konkreettisen tavoitteen. Näin kaikki tietävät, mikä on määränpää ja minkä eteen yhdessä työskennellään.

Osatavoitteet jakavat prosessin ymmärrettäviin vaiheisiin. Olennaista on, että tavoite on lähtöisin asiakkaasta itsestään tai hänen läheisistään: Mikä on se asia, jonka he kokevat merkittävimmäksi haasteeksi arjessaan? Onnistumisen kannalta asiakkaan ja hänen läheistensä aktiivisuus on keskeistä.

Kuntoutuksessa on kysymys oppimisesta ja oivalluksista. Oppimisessa ja kuntoutuksen etenemisessä on tietty järjestys. Usein asioiden logiikan ymmärtäminen ja tekeminen oikeassa järjestyksessä tuottaa tuloksia.  Emme ainoastaan tapaa asiakasta, vaan haluamme työskennellä tavoitteellisesti yhdessä hänen kanssaan. Meillä ammattilaisilla on erilaisia vahvuuksia ja pyrimme ohjaamaan asiakkaat juuri oikealle osaajalle. Tarvittaessa voimme myös helposti konsultoida toisia ammattilaisia.

Kuntoutuksessa asiakkailla on monenlaisia tavoitteita. Yhteistä kaikille on kuitenkin toive siitä, että saavutettu muutos tuo onnistumisen kokemuksia ja iloa arkeen.

Elämän ilo on arjessa – Ombrelo