Miten terapia toimii?

Miten kuntoutus ja terapia toimivat?

Kuntoutuksessa tai terapiassa käydään siksi, että jokin muuttuisi. Terapeutin ja asiakkaan tulee ymmärtää konkreettisesti, minkä halutaan muuttuvan ja mitä tulos tarkoittaa käytännössä. Siksi jokaiselle terapiaprosessille määritellään tavoitteet, jotka pilkotaan järkeviksi osatavoitteiksi. Tavoitteet jakavat työn ymmärrettäviin vaiheisiin ja sekä asiakas että terapeutti näkevät kuljetun matkan ja saavutetut tulokset. Olennaista on, että tavoite on lähtöisin asiakkaasta itsestään: mikä on se asia, jonka hän kokee isoimmaksi haitaksi elämässään?

Terapia vaatii usein myös läheisten ihmisten panoksia: osallistumista, kannustamista ja yhteistyötä. Terapiamuodosta ja asiakkaan iästä tai tilanteesta riippuen panostusten määrä vaihtelee. Terapia voi myös vaatia yhteistyötä muiden tahojen, kuten koulun, työpaikan tai viranomaisten kanssa. Siksi yhteistyöllä on jossain tapauksissa suuri merkitys tavoitteiden saavuttamiselle.

Terapiassa on kysymys oppimisesta ja oivalluksista. Oppimisessa on tietty järjestys. Terapiassa asioiden tekeminen oikeassa järjestyksessä tuottaa tuloksia. Meillä ei siis vain käydä istumassa, vaan tehdään töitä tuloksen saamisen kannalta oikeassa järjestyksessä.  Terapeuteilla on osaamista useista menetelmistä ja käytännöistä. Onnistumiseen vaikuttaa kyky valita oikea menetelmä ja soveltamiskyky. Olemme hyviä eri asioissa ja voimme ohjata asiakkaan juuri oikealle osaajalle. Voimme myös nopeasti konsultoida apua toiselta ammattilaiselta.