Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on menetelmä, jossa harjoitellaan arjen- ja elämänhallintaa, ihmissuhdetaitoja. Menetelmä on terapeuttinen, ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänlaatua edistävä. Neuropsykiatrista valmennusta toteuttaa sosiaali- tai terveysalan, kasvatus-/opetusalan ammattihenkilö, jolla on neuropsykiatrisen valmentajan koulutus.

Kenelle neuropsykiatrinen valmennus sopii?

Neuropsykiatrinen valmennus sopii kaikenikäisille henkilöille, joilla haasteena tai piirteenä ADHD/ADD, Aspergerin oireyhtymä, autisminkirjo, Touretten oireyhtymä, kielelliset erityisvaikeudet ja oppimisvaikeudet.

Mitä hyötyjä neuropsykiatrisella valmennuksella voidaan saavuttaa?

Neuropsykiatrisen valmennuksen avulla vahvistetaan voimavaroja, osaamista, taitojen ja uuden oppimista. Edistää arjen ja elämänhallinnan taitoja. Auttaa löytämään ratkaisuja, vaihtoehtoja ja välineitä ongelmiin ja haasteiden kanssa elämiseen. Tukee itsenäisyyttä ja osallisuutta.

Neuropsykiatrinen valmennus käytännössä

Tarjoaa joustavia toimintatapoja asiakkaan taitojen kehittymiseen, esimerkiksi toiminnanohjauksen taitoihin, sosiaalisiin taitoihin ja itsetunnon rakentumiseen.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan (perhe) kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Valmentajan rooli on olla tukijana, kannustajana ja mahdollistajana, että asiakkaalla on mahdollisuus oppia, omaksua ja etsiä uusia keinoja, voimavaroja, toimintamalleja ja - tapoja arkisten tilanteiden hallintaan.

Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin, esimerkiksi arjen hallintaan, opiskeluun tai ihmissuhteisiin.