Psykiatrin palvelut

Psykiatrin palvelut

Psykiatria on lääketieteen erikoisala, jonka tehtävänä on mielenterveyden häiriöiden tutkimus ja diagnosointi sekä hoidon tarpeen arviointi ja suunnittelu.

Kenelle psykiatrin palvelut sopivat?

Syitä psykiatrin vastaanotolle hakeutumiseen voivat olla esim. ADHD, ahdistus, masennus tai uupumus. Muita syitä ovat mm. pelko- ja jännitystilat tai elämäntilannekriisit.

Psykiatri voi arvioida hoidon tarpeen, ohjata tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja kirjoittaa lausunnon (B-lausunto) hoidon järjestämistä varten. Hoito voi sisältää erilaisia kuntoutusmuotoja, lääkehoitoa tai näiden yhdistelmiä.

Kelalta voi hakea korvausta psykiatrin käynnin kustannuksiin.