28.03.2019

Joustava työnantaja houkuttelee puheterapeutit Pohjanmaalle

Joustava työnantaja houkuttelee puheterapeutit Pohjanmaalle

Ombrelon perustaja Nina von Schantz aloitti vuonna 2008 yksityisiä puheterapiapalveluita tarjoavan yrityksen HABS kuntoutus rehabilitering oy:n. Vuonna 2009 hän kasvatti toimintaa perustamalla yksityisiä kuntoutus- ja hyvinvointipalveluita tarjoavan Ombrelon, jonka brändin alla toimii tällä hetkellä yli 20 eri alan yksittäistä kuntoutus- ja hyvinvointialan yrittäjää. HABS on yksi näistä yrityksistä ja työllistää suoraan 23 puheterapeuttia. Ombrelossa toimii myös yrityshautomo, jonka kautta on vuosien aikana syntynyt 10 itsenäistä yritystä.

Ombrelolla on toimipisteet Vaasassa, Seinäjoella ja Kokkolassa. Vuonna 2019 Ombrelon varjon alla puheterapiapalveluita saa yli 30:ltä alan ammattilaiselta sekä suomen että ruotsin kielellä. Puheterapian lisäksi Ombrelo tarjoaa psykologin, psykiatrian ja monien muiden eri terapiamuotojen palveluita. HABSin ja Ombrelon kautta puheterapeutit voivat tehdä töitä joko palkkatyöntekijöinä tai itsenäisinä yrittäjinä. Yrittäjyyteen Ombrelossa on mahdollisuus valmistautua Ombrelossa toimivan yrityshautomon kautta.

Työajan säätely on sekä työntekijöiden että asiakkaiden etu

HABS:ssa panostetaan työntekijöiden ja asiakkaiden hyvinvointiin työajan säätelyllä. Asiakkaan etu huomioidaan jo tiedusteluja vastaanotettaessa. Asiakkaat ohjataan reilusti toiselle palveluntarjoajalle, jos tiedetään, ettei vapaita aloitusaikoja ole lähiviikkoina.

—Asiakkaan kannalta ei ole reilua joutua odottamaan palvelun alkamista puolta vuotta vain siksi, että meidän ajanvarauskalenterimme olisi täynnä, von Schantz sanoo. 

HABS:n työntekijöille on määritelty asiakkaiden kohdalla viikoittainen maksimikäyntimäärä, jota ei saa ylittää. Tällä taataan se, että asiakas pysyy keskiössä ja asiakkaan kuuntelemiseen ja terapian huolelliseen suunnitteluun jää aikaa.  Lisäksi työntekijät voivat määritellä itselleen sopivan työajan ja asiakkaiden määrän. Joustavuus mahdollistaa työn sovittamisen erilaisiin elämäntilanteisiin.

Pitkäjänteinen rekrytointi on tuottanut tulosta

Työnantajan joustavuus näkyy henkilökunnan vähäisessä vaihtuvuudessa. Puheterapeuteista on Suomessa huutava pula, mutta mm. HABS:n ja Ombrelon pitkäjänteisen työn ansiosta Pohjanmaalla yksityissektorilla toimivien puheterapeuttien määrä on kasvanut viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana kolmesta yli kymmenkertaiseksi.

— Suurimpana missionani yritystä perustaessani oli se, että asiakkaille ei tarvitse sanoa ei. Tästä syystä rekrytoimme koko maakunnan puolesta, koska tilanteen parantaminen koko alueella on meille aidosti tärkeä asia. Viemme rekrytointitilaisuuksiin tietoa myös julkisen sektorin työpaikoista Pohjanmaan alueella.  Aloitamme rekrytointimarkkinoinnin jo ensimmäiseltä vuosikurssilta, koska kilpailu työntekijöistä on kovaa, Nina von Schantz kertoo.

Yrityshautomo tukee yrittäjyyden aloittamisessa

Ombrelossa työntekijät voivat osallistua yrittäjyyteen valmistavaan yrityshautomon koulutukseen. Tämän myötä kuntoutusalalle on syntynyt kymmenen uutta yritystä.

– Yrityshautomomme kautta työntekijöillämme on mahdollisuus saada hyvät eväät yrittäjyyteen, jonka jälkeen he voivat vapaasti valita, haluavatko he jatkaa Ombrelon varjon alla. Olen itse oppinut yrittäjyyttä kantapään kautta ja nyt jaan mielelläni tätä oppia myös muille, von Schantz sanoo.

Merkityksellistä työtä

HABS:n ja Ombrelon tavoitteena on tehdä yritystoimintaa arvopohjalta niin, että asiakkaan etu tulee ykkösenä. Kun henkilökunta ja yrittäjät kokevat työnsä merkityksellisenä, he viihtyvät työssään ja asiakas saa tämän myötä hyvää palvelua. Ombreloon on määritelty toimintatavat, jotka antavat raamit myös yksityisten yrittäjien toiminnalle. Tähän mennessä kaikkien toimijoiden kanssa arvomaailmat ovat kohdanneet hyvin. Tämä johtuu von Schantzin mukaan todennäköisesti siitä, että Ombreloon tulevat tietävät jo lähtökohtaisesti, minkälaisesta mallista on kysymys. 

—Yhteinen tavoitteemme on se, että jokainen työpäivä voi olla hyvä ja merkityksellinen. Haluamme kehittyä työssämme ja tehdä alueemme palveluista entistä vahvempia. Kokoonnumme työntekijöiden kesken säännöllisesti, uskallamme kysyä toisiltamme ja ja ratkaisemme asiakkaiden haasteita kaikkien osaamista hyödyntämällä. Uskon, että nämä arvot heijastuvat myös päivittäiseen työhömme positiivisina asioina, von Schantz kertoo.

Klikkaa tästä ja lue lisää, millaisia työmahdollisuuksia Ombrelolla on.