31.01.2022

Ombrelo mukana KieLo – SpråkLek -tutkimushankkeessa

Ombrelo mukana KieLo – SpråkLek -tutkimushankkeessa

KieLo-SpråkLek -tutkimushankkeen tavoitteena on luoda varhaisen kuntoutuksen malli, jossa perheitä ohjataan ryhmissä. Tukea kielenkehitykseen tarjotaan niin suomeksi kuin ruotsiksi. Tutkimushanketta rahoittaa Kela ja yhteistyössä ovat mukana myös Itä-Suomen yliopisto, Åbo Akademi, Aivoliitto sekä julkisen terveydenhuollon puheterapeutit ja terveydenhoitajat. Tutkimushankkeen idean äiti on puheterapeutti ja Sanapolku Oy:n perustaja Anu Martikainen.

– Saatuani päätöksen rahoituksesta Kelalta, halusin pyytää Ombrelon perustajaa Ninaa mukaan hanketyöryhmään. Tiesin, että hänen yrityksessään on töissä useita puheterapeutteja ja yhteistyömme on aiemminkin ollut mutkatonta, Anu kertoo.

Suomi tarvitsee lisää puheterapeutteja

Puheterapeuttien määrä Suomessa on riittämätön nykyiseen terapian tarpeeseen nähden ja usein lapset joutuvat odottamaan terapiaan pääsyä. Jo 1-vuotiailla lapsilla voidaan havaita puheen- ja kielenkehityksen haasteita, jotka voivat pahentua terapiaan pääsyä odotellessa. Varhaisen kuntoutuksen mallilla pyritään löytämään keinoja tukea perheitä, jotta he voivat tehdä parhaansa tukeakseen lapsen kielenkehittymistä.  

– Neuvoloissa tehtävä Esikko-arviointi on yksinkertainen tapa arvioida lapsen esikielellisiä kykyjä. Sen avulla voidaan havaita mahdollisia kielenkehityksen haasteita ja puuttua niihin ajoissa. Konkreettisten tukitoimien antaminen vanhemmille ja niiden upottaminen arjen tilanteisiin edistää lapsen kielenkehityksen etenemistä toivotusti, Anu täsmentää.

Avainasemassa ovat nimenomaan perheiden arjen tilanteet, jotka nimensä mukaisesti toistuvat päivistä ja viikoista toiseen. Kun näihin toistuviin tilanteisiin saadaan upotettua kielenkehitystä tukevia toimia, toistoja kertyy huomaamatta ja lapsi saa tarvitsemansa tuen. Tärkeää on myös vanhemmille tarjottava vertaistuki, josta on saatu kiitosta jo aiemmissa hankkeissa. KieLo-SpråkLek-hankkeen tueksi luodaan verkkoalusta, jonne tulee tietoa vanhemmille ja keskustelualue, jossa kokemuksiaan voi jakaa muiden samassa tilanteessa olevien perheiden kanssa.

Hankkeessa on mukana innostuneita puheterapia-alan kehittäjiä

Ryhmämuotoinen ohjaus toteutetaan lähi-, etä- ja hybridityöskentelynä. Näin perheiden maantieteellinen sijainti ei rajoita toimintaan osallistumista. Lähityöskentelyä tarjotaan Kuopiossa suomenkielisille perheille ja Pietarsaaressa ruotsinkielisille. Hybridiryhmät toimivat Lahdessa ja Tampereella. Hankkeen puheterapeutteina toimivat seuraavat henkilöt: Andrea Ojala, Annariikka Piiroinen, Cecilia Lövdahl, Heli Konola, Riitta Lehto, Roosa-Maria Veteläinen, Sari Nissinen, Sofia Lyttbacka, Sofia Sinimäki, Susanna Surakka ja Ulla Sergejeff. Hanketta johtaa Anu Martikainen, hankekoordinaattorina toimii Nina von Schantz ja hankeassistenttina on Tuulikki Savolainen.

Tutkimushankkeen kohderyhmä ovat kesäkuussa 2021 syntyneet lapset ja ensimmäiset ryhmät starttaavat tammikuussa 2023 lasten ollessa 1,5 vuoden ikäisiä. Ryhmiä on yhteensä kuusi, joista neljä on suomenkielisiä ja kaksi ruotsinkielisiä.