25.10.2022

Ombrelo palvelee Pohjanmaalla kahdella kielellä

Ombrelo palvelee Pohjanmaalla kahdella kielellä

Länsirannikolla Raahesta Raumalle palveleva Ombrelo tarjoaa kaksikielisiä palveluitaan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. Tällä hetkellä Ombrelossa toimii noin 20 ruotsinkielistä tai kaksikielistä puheterapeuttia, joihin voi tutustua Ombrelon kotisivuilla. Lisäksi yrityksessä työskentelee mm. kaksikielinen neuroterapeutti.

Laatu ennen määrää on Ombrelon motto

Ombrelossa laadukas asiakastyö on prioriteetti numero yksi. Sitä tukemaan on luotu konkreettisia mittareita. Yksi näistä mittareista on se, että terapeuteilla saa olla maksimissaan 16 asiakaskohtaamista viikossa. Minimimäärää asiakaskohtaamisille ei ole määritelty.

– On mukavaa, kun asiakkaisiin saa käyttää aikaa ja siihen kannustetaan työnantajan puolelta. Näin pystyn keskittymään laadukkaaseen asiakastyöhön, koska minulla ei ole paineita mahduttaa päiviini niin paljon asiakkaita kuin mahdollista. Koska asiakaskohtaamisille ei ole minimäärää, pystyy työaikoihinsa ja -määriinsä vaikuttamaan paljon, kertoo puheterapeutti Anne-Marie Burman.

– Esimerkiksi äitiyslomalta on helppo palata töihin joustavasti, koska minimimäärää asiakaskohtaamisille ei ole. Joustava työhön paluu edesauttaa myös osaamisen ylläpitämisessä, säestää puheterapeutti Cecilia Talus.

Ombrelossa jokainen työntekijä saa myös koulutusbudjetin, jonka saa käyttää vapaasti haluamiinsa lisä- tai täydennyskoulutuksiin.

– Koulutusbudjetin koko on määritelty työmäärän mukaan, mutta koulutukseen käytettyä aikaa ei ole rajattu mitenkään eli Ombrelossa voi kouluttautua niin monta tuntia tai päivää kuin haluat esimerkiksi vuoden aikana. Koulutukset saa valita omien kiinnostusten mukaan, kertoo puheterapeutti Marie Nyberg.

Kysyttäessä Vaasassa työskenteleviltä puheterapeuteilta heidän työviihtyvyydestään, vastaus tulee kuin yhdestä suusta.

– Työilmapiiri on hyvinvointia tukeva ja kollegoilta saa apua, kiteyttää puheterapeutti Eric Tommola kaikkien ajatukset.

Puheterapeutit ovat huolissaan asiakkaiden terapiaan pääsystä – palveluseteli jättää vastuun asiakkaalle

Ombrelossa ollaan kollektiivisesti huolissaan asiakkaiden puheterapiaan pääsystä. Uusia puheterapeutteja ei valmistu tarpeeksi ja lisäksi kuntien suosima palvelusetelimalli jättää vastuun terapeutin löytymisestä asiakkaalle.

– Koska vastuu terapeutin löytämisestä on asiakkaalla, pääsevät hoidon piiriin vain ne, joilla on tarpeeksi voimavaroja etsiä terapeutti. Lisäksi maahanmuuttajataustaisille perheille suomalainen järjestelmä on uusi ja jo pelkästään järjestelmään perehtyminen voi viedä vähäisetkin voimavarat, huolehtii Burman.

Erityisesti lasten kohdalla puheen- ja kielen kehityksen haasteissa varhainen terapiaan pääsy on avain. Kun kaikissa terapiaan pääsyn vaiheissa pitää odottaa, odotusaika venyy asiakkaan näkökulmasta kohtuuttomaksi. Tällä hetkellä Ombrelossa on hyvä tilanne ruotsinkielisten terapiapalveluiden kanssa ja jonot ovat melko lyhyitä.

Näiden haasteiden lisäksi palvelusetelillä korvaus puheterapeuteille on aina samansuuruinen, riippumatta terapeutin koulutuksesta tai kokemuksesta. Tämä ei kannusta terapeutteja hankkimaan lisäkoulutusta, mikä voi vuosien kuluessa näkyä terapiatyön laadun laskemisena, jos palvelusetelimallia ei kehitetä.

– Tämä on tietenkin iso haaste uusille hyvinvointialueille terveydenhoitoalan muiden haasteiden lisäksi. Toivomme kuitenkin, että esimerkiksi kehittämällä palvelusetelin korvausmallia voitaisiin jatkossakin taata laadukkaat terapiapalvelut ja nopea terapiaan pääsy asiakkaille. Kauempana kaupunkien keskustoista asuvat ovat myös eriarvoisessa asemassa asuinpaikkansa vuoksi. Tämä johtuu siitä, että palvelusetelin korvausmalli ei kannusta ajamaan pitkiä matkoja asiakkaiden luo. Mallia muokkaamalla voitaisiin varmistaa myös sivummalla asutuskeskuksista asuvien tasa-arvoinen terapiaan pääsy, päättää Ombrelon perustaja Nina von Schantz.