08.09.2021

Onnistunut puheterapia saa asiakkaan arjen sujumaan paremmin

Onnistunut puheterapia saa asiakkaan arjen sujumaan paremmin

Puheterapiaa tarvitaan monesta syystä. Useimmille asiakkaille on kuitenkin yhteistä se, että kommunikointi tai joku muu arkinen asia ei suju halutulla tavalla ja se aiheuttaa monenlaista harmia.

─Ombrelon puheterapian tärkein tavoite on, että pystymme tekemään asiakkaan arjesta parempaa. Asiakkaiden tilanteet ovat hyvin erilaisia. Siksi terapian sisältö suunnitellaan aina asiakaskohtaisesti, kertoo Ombrelon tj. Nina von Schantz.

Ombrelo on Kelan palvelutuottaja puheterapiassa. Kela tekee ajoittain auditointeja palvelutuottajien luona. Auditoinnin tarkoituksena on valvoa laatua ja asiakaskeskeistä toimintatapaa. Tuoreessa auditointiraportissa vahvuusalueiksi nousivat puheterapeuttien asiakaskunnan mukainen ammatillinen työkokemus ja lisäkoulutus. Asiakastyöskentelyä edistävät myös äänieristetyt tilat, monipuolinen pienvälineistö sekä asiakastyötä ohjaavat prosessikuvaukset.

Asiakkaan etu on kautta linjan meidän periaatteemme

─Laatu ja asiakaskeskeisyys tarkoittavat meille konkreettisesti sitä, että keskitymme asiakkaan tarpeeseen. Suunnittelemme terapian ajatuksella: Mitä juuri tämä asiakas tarvitsee? Käytämme aikaa suunnitteluun ja tuotamme tarvittaessa yksilöllistä materiaalia. Ohjaamme lähihenkilöitä eli esim. perhettä, koulua tai muita kuntouttajia. Kun terapiaprosessi etenee suunnitelmallisesti ja saamme mukaan kaikki tärkeät tahot, terapia on motivoivaa ja jopa kivaa kaikille osapuolille, kertoo Nina.

Ombrelon toimintamalli kannustaa puheterapeutteja erikoistumaan

Ombrelon toimintamallin idea on, että työntekijät voivat itse päättää monesta asiasta. Palkka tulee tehdyn työn mukaan ja suhteessa työmäärään ansiotaso on hyvä. Työntekijöillä on mahdollisuus erikoistua tiettyyn puheterapia-alueeseen oman valinnan mukaan. Näin työnkuvasta tulee sellainen, joka motivoi parhaiten. Lisäksi terapeuteilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millä maantieteellisellä alueella hän haluaa toimia.

─Meillä ei tule koskaan tilannetta, että sanomme, että sinun täytyy mennä tuonne tai ottaa tuo asiakas. Kun puheterapeutti saa keskittyä oman valinnan mukaan tiettyyn puheterapia-alueeseen ja valita, missä tekee töitä, kaikki voittavat. Asiakas saa parasta mahdollista palvelua ja työntekijä saa tehdä töitä oman mielenkiinnon mukaan. Motivaatio omaan työhön tuo parhaan tuloksen asiakkaille, summaa Nina.

Toivomme asiakkaidemme parasta ja etsimme jatkuvasti hyviä tekijöitä

─Puheterapeuteista on kova pula. Olemme rakentaneet Ombrelon toimintakulttuuria siten, että se antaa terapeuteille mahdollisuuden valita itselleen sopiva työmalli joko työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä. Tiimityö ja sisäinen yhteistyö nopeuttavat ammattilista kehittymistä. Työntekijöiden haastattelun asemasta toivommekin, että puheterapeutti ottaa yhteyttä ja haastattelee meidät, jolloin pääsemme keskustelemaan siitä, mihin hän haluaisi keskittyä.