Talterapi

Talterapi

Talterapi är medicinsk rehabilitering som är målinriktad och den baserar sig alltid på en talterapeuts bedömning och plan. Talterapin förverkligas av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som har titeln legitimerad talterapeut.

 

För vem lämpar sig talterapi?

Talterapi lämpar sig för personer i alla åldrar. Dessa personer kan ha svårigheter med t.ex. talet, språket eller kommunikationen. Även personer som har svårigheter med t.ex. läsning eller skrivning, ätande eller sväljning, munmotorik eller röstanvändning kan behöva talterapi.

 

Vad kan man uppnå med talterapi?

Med talterapi kan man avlägsna, lindra eller förebygga svårigheter med talet, språket eller kommunikationen. Målet är att förbättra klientens funktionsförmåga. Vid behov tas alternativa eller kompletterande kommunikationssätt (såsom stödtecken, bilder eller tekniska kommunikationshjälpmedel) i bruk vid sidan om talet.

Terapins målsättningar beror på klientens behov och vad som påverkar klientens vardag mest. Klientens och näromgivningens deltagande och aktivitet är centralt för att talterapin ska vara så effektiv och framgångsrik som möjligt.

 

Talterapi i praktiken

Talterapeuten träffar klienten vid mottagningen eller i klientens vardagsmiljö, t.ex. hemma, i daghemmet eller i skolan vanligtvis 1-2 gånger i veckan. För klienter med mer omfattande svårigheter kan talterapin fortsätta i flera år.

Talterapi förverkligas i samarbete med klienten och klientens näromgivning. Vid behov innehåller den handledning till familjemedlemmar och andra personer som är del av klientens vardag. Med barn sker terapin genom spel och lek.

Klienten kan beviljas betalningsförbindelse till talterapi via FPA eller hemkommunen. I somliga fall kan terapin också betalas av t.ex. ett försäkringsbolag eller klienten själv.

 

Tilläggsinfo om FPA:s förmåner som berör rehabilitering: https://www.kela.fi/web/sv/rehabilitering