Puheterapia

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Se on tavoitteellista toimintaa ja perustuu aina puheterapeutin tekemään arviointiin ja suunnitelmaan. Puheterapiaa toteuttaa terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on laillistetun puheterapeutin nimike.

Kenelle puheterapia sopii?

Puheterapia sopii kaikenikäisille henkilöille, joilla on pulmia esim. puheessa, kielessä tai kommunikoinnissa. Puheterapian tarpeen taustalla voi olla myös esim. lukemisen tai kirjoittamisen vaikeus, suunmotoriikan puutteet, syömisen tai nielemisen ongelma tai äänenkäytön häiriö.

Mitä hyötyjä puheterapialla voidaan saavuttaa?

Puheterapialla voidaan poistaa, lieventää tai ehkäistä mm. puheen, kielen tai kommunkoinnin häiriöiden aiheuttamaa toimintakyvyn haittaa. Tarvittaessa puheen rinnalla otetaan käyttöön puhetta tukevia tai korvaavia kommunikointikeinoja, kuten viittomia, kuvia tai teknisiä kommunikoinnin apuvälineitä.

Terapian tavoitteita ohjaavat kuntoutujan tarpeet ja se, millä asioilla on eniten vaikutusta hänen arkeensa. Puheterapian vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kannalta on kuntoutujan ja lähihenkilöiden osallistumisella ja aktiivisuudella keskeinen merkitys.

Puheterapia käytännössä

Puheterapeutti tapaa kuntoutujan vastaanotolla tai tämän arkiympäristössä, esim. kotona, päiväkodissa tai koulussa yleensä 1-2 kertaa viikossa. Vaativampien häiriöiden kohdalla puheterapian tarve voi jatkua useita vuosia.

Puheterapia toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan ja tämän lähihenkilöiden kanssa. Siihen sisältyy tarpeen mukaan ohjaus perheenjäsenille ja muille kuntoutujan kanssa päivittäin toimiville henkilöille. Lasten kohdalla kuntoutus tapahtuu leikin ja pelien kautta.

Kuntoutuja voi hakea maksusitoumusta puheterapiaan KELAn tai kotikunnan kautta. Joissakin tapauksissa terapian voi maksaa myös esim. vakuutusyhtiö tai asiakas itse.

 

Lisätietoa kuntoutukseen liittyvistä KELAn etuuksista: www.kela.fi/kuntoutus