Mentaalivalmennus

Mentaalivalmennus

Valmennuksessa hyödynnetään erilaisia menetelmiä riippuen siitä, mikä asiakkaan tarve on. Käytössä ovat mm. ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmät, hypnoosi, rentoutus- ja mindfulness -ohjaus. 

Keskeistä valmennuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa on kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa ihmistä ja asioita katsotaan kokonaisuutena. Samalla kiinnitetään erityishuomiota henkilön ydinvahvuuksiin ja voimavaroihin.

Hypnoosilla pyritään vaikuttamaan ihmisen alitajuntaan ja luomaan sitä kautta uusia, positiivisia ajatusmalleja jotka vievät kohti haluttua tavoitetta.  Tavoite voi olla esimerkiksi selkeä ratkaisu johonkin tiettyyn ongelmaan tai se, että henkilö saa käyntiin muutosprosessin ja työkalut sen eteenpäin viemiseksi.

 

Kenelle mentaalivalmennus sopii?

Mentaalivalmennuksesta voidaan hakea apua henkisten voimavarojen vahvistamiseen, tunne- ja ajatusmyllerryksen käsittelyyn tai selkeisiin ongelmiin, joihin halutaan ratkaisu.

Mentaalivalmennusta voidaan hyödyntää sekä henkilökohtaisissa että työelämän haasteissa. Usein sitä käytetään tukena tilanteissa, joissa asioiden ratkaisemisessa on ajauduttu umpikujaan tai omien keinojen riittämättömyyteen. Kun aiemmat muutosyritykset ovat epäonnistuneet, tällöin onnistumisen tueksi ollaan käytetty mentaalivalmennusta.

Mentaalivalmennuksesta voi saada apua esimerkiksi stressin hallintaan, yleiseen elämänhallintaan ja elämän muutostilanteisiin, esiintymisjännitykseen tai sosiaalisten suhteiden käsittelyyn. Hypnoosi on tehokas menetelmä esim. univaikeuksien helpottamiseen, erilaisten pelko- ja kammotilanteiden käsittelyyn sekä elintapamuutosten tueksi.

Ihmisen ei kuitenkaan tarvitse olla umpikujassa hakeakseen tukea, mentaalivalmennus voi auttaa löytämään helpompia reittejä eteenpäin menemiseksi ennestään tutuissakin tilanteissa. Kun henkilö haluaa parantaa perustilaansa, mentaalivalmennus on siihen hyvä tukimuoto.

 

Mitä hyötyjä mentaalivalmennuksella voidaan saavuttaa?

Mentaalivalmennuksen tavoite on auttaa onnistumaan muutoksessa, jonka asiakas haluaa toteuttaa. Valmentajan tehtävä on auttaa asiakasta löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja tilanteeseensa sekä tunnistamaan itsessään sellaisia vahvuuksia ja voimavaroja, jotka voivat mahdollistaa muutoksen toteuttamisen.

Valmennuksen avulla ihminen voi saavuttaa sellaisiakin tavoitteita, jotka ovat ehkä tuntuneet mahdottomilta, kun takana on ollut useita epäonnistumisia. Jotkut ovat saaneet valmennuksen avulla elämänsä omiin hyppysiinsä kaaostilan jälkeen. Tekemisen ilo on mahdollista palauttaa valmennuksen avulla arjen tavallisiinkin askareisiin tai työelämän uusiin haasteisiin.

Urheilua harrastavat nuoret voivat päästä kilpailustressistä eroon ja palauttaa valmennuksen avulla innon treenaamiseen ja rakkauden lajia kohtaan. Valmennuksella voidaan vahvistaa myös itsetuntoa ja auttaa löytämään oma persoona paremmin.

Mentaalivalmennus aloitetaan ilmaisella tapaamisella. Valmentaja kartoittaa asiakkaan tarpeet ja tekee sen perusteella suunnitelman valmennuksen sisällöstä ja sen aloittamisesta. Valmennuskertojen määrä on asiakaskohtainen ja vaihtelee tapauksittain.

Parhaimmillaan mentaalivalmennus avaa uusia näkökulmia ja auttaa ihmisiä tekemään suuriakin muutoksia omassa elämässään. Kun asiakkaalla on vahva tahto onnistua, mentaalivalmennus antaa siihen työkalut.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!