Psykologi- ja neuropsykologipalvelut

Psykologi- ja neuropsykologipalvelut

Ombrelon psykologipalvelujen painopiste on lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ratkaisemisessa, mutta palveluja on tarjolla myös aikuisille.

Oppimisvaikeuksien selvittäminen tehdään oppimisvaikeustutkimuksen avulla. Oppimisvaikeustutkimus on tarpeellista silloin, kun oppiminen ei edisty, vaikka sen eteen olisi tehty töitä. Toisinaan oppimisvaikeudet heijastuvat keskittymisvaikeutena ja levottomuutena. Lähipiirin on vaikea olla avuksi, jos he eivät ymmärrä mistä vaikeudet johtuvat ja mitä heidän tulisi tehdä.

Kun tutkimus tehdään varhaisessa vaiheessa, se hyödyttää lasta tai nuorta myös tulevaisuudessa. Tästä syystä ongelmia havaitessa vanhempien kannattaa olla aktiivisia ja selvittää, olisiko asialle jotain tehtävissä.  Pienetkin muutokset voivat saada aikaan merkittävää edistystä niin lapsen tai nuoren oppimisessa kuin hyvinvoinnissakin.

Tutkimuksen tavoitteena on löytää syyt vaikeuksien taustalta ja antaa työkalut oppimisen tueksi. Diagnoosi auttaa lähipiiriä ja asiakasta itseään ymmärtämään vaikeuksiensa taustat. Lisäksi diagnoosi voi oikeuttaa erityisen tuen saamiseen.

 

Mitä hyötyjä voidaan saavuttaa?

Yleensä vanhemmille ja lapselle diagnoosin saaminen on helpotus. Kun oppiminen helpottuu, se näkyy lisääntyvänä hyvinvointina niin asiakkaan, kuin koko perheen arjessa. Kun ongelmien taustat ovat selvillä, lähipiirin ihmisetkin ymmärtävät ja osaavat toimia lapsen tai nuoren apuna.

Psykologin avulla asiakas voi saada lausunnon, joka oikeuttaa erityisen tuen saamiseen koulussa tai päiväkodissa.  Sen lisäksi asiakas saa apua uusien oppimisstrategioiden muodossa. Perhe ja lähihenkilöt voivat tukea oppimista psykologilta saatujen neuvojen ja erilaisten työkalujen avulla.

 

Psykologilla käynnit käytännössä

Psykologin kanssa suunnitellaan vähintään 3 tapaamista, joista ainakin yhdessä tapaamisessa on myös lapsen vanhemmat mukana. Tapaamiset toteutuvat yleensä Ombrelossa vastaanotolla, mutta onnistuvat myös asiakkaan kotona. Psykologin vastaanotolle pääsee myös ilman lääkärin lähetettä.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!