Neurofeedback

Neurofeedback

Neurofeedback on tietokoneavusteinen aivojen opetusmenetelmä.

Monet sairaudet, häiriötilat ja epätoivottu käyttäytyminen johtuvat aivojen toiminnan häiriöistä. Kun keho käy jatkuvasti ylikierroksilla tai menee syystä tai toisesta hälytystilaan tai lukkoon, siitä on vaikea päästä ulos. Neurofeedback -hoito auttaa aivoja oppimaan entistä parempaa itsesäätelyä ja sitä kautta lievittää erilaisten potilaiden oireita.

Kenelle Neurofeedback sopii?

Neurofeedbackista voi saada apua erilaisiin normaalia elämää rajoittaviin sairauksiin. Se sopii erinomaisesti myös niille, jotka eivät halua lisätä lääkkeiden annostusta tai käyttää niitä ollenkaan. Suhteellisen uutena hoitomuotona se voi antaa avun myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ole saaneet apua muista aiemmin kokeilemistaan hoitomuodoista.

Mitä hyötyjä voidaan saavuttaa?

Neurofeedback -hoito on työkalu, jota voi käyttää sellaisenaan. Joissain tapauksissa se toimii lääkehoidon tai terapian tukimuotona edistämässä potilaan tervehtymistä. Tähän mennessä kannustavia tuloksia Neurofeedbackin käytöstä on saatu mm. migreenistä, ADHD:stä, uniongelmista, masennuksesta tai ahdistuksesta kärsiviltä potilailta.

Kun hermostossa käyvä jatkuva ylikierrostila saadaan rauhoitettua, aivot ovat optimaalisessa tilassa vastaanottamaan uusia asioita ja hyväksymään tunteita ja kipuja antamatta niille ylivaltaa. Neurofeedback on apuväline, jonka avulla potilaan parantumisprosessi voidaan saada käyntiin tai oireita voidaan helpottaa.

Neurofeedback hoito käytännössä

Hoito aloitetaan kartoituksella, jonka avulla terapeutti pääsee selville oireiden taustoista. Päähän kiinnitetään 3-5 EEG-elektrodia, joiden avulla terapeutti saa signaalit tietokoneelleen. Potilas seuraa televisioruudun näytölle tulevaa tietokoneohjelmaa istualtaan. Hoidon aikana terapeutti keskustellee potilaan kanssa ja ohjaa hoitoa saamiensa signaalien avulla. Hoitomäärien tarve vaihtelee potilaasta riippuen, vähimmäismääräksi suositellaan kuitenkin 10 hoitokertaa.

 

JÄTÄ TERAPIATIEDUSTELU