Vi har en vilja att hjälpa klienten att hitta lösningar på svårigheter som påverkar vardagen. Dessa problem kan försvåra till exempel deltagandet i familjens, daghemmets eller arbetsplatsens verksamhet samt riskera ens egen eller närståendes ork.

Rehabilitering påbörjas när det finns behov av förändring. Rehabiliteringen inleds med att terapeuten och klienten tillsammans ställer upp konkreta mål. På det sättet vet alla vad man strävar efter.

Social- och hälsovårdstjänsterna vid Ombrelo utförs av experter vars viktigaste arbetsuppgift är att fokusera på klientens svårigheter och logiken bakom. Det finns inga patentlösningar för rehabilitering utan med varje klient börjar vi tillsammans leta efter individuella stödåtgärder.

Glädjen finns i vardagen - Ombrelo

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Tulevia koulutuksia
04.04.2024

Ombrelo yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa järjestää erilaisia koulutuksia vuonna 2024!

Läs mera